همانطور که پیش بینی می شد مجلس شورای اسلامی مهر تایید به کابینه پیشنهادی رئیسی زد. به جز وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش که به نظر می رسید به شدت ضعیف و ناپخته است و در جریان بررسی ها نیز نتوانست از خود دفاع درستی داشته باشد به سادگی می شد حدس زد که باقی وزرای پیشنهادی رای اعتماد می گیرند.

فلذا می توان گفت کابینه تقریبا کامل شده و از امروز دیگر بهانه ای قابل باور و قبول چه از طرف دولت و چه از طرف مجلس نیست.

چرا که از منظر دولت ،مجلس سنگی جلوی پای دولت نینداخته و از منظر مجلس نیز توصیه ای و امری از بالا نیامده که نمایندگان به اجبار به وزیری رای داده باشند.

از طرف دیگر دیروز فردی به عنوان معاون اقتصادی رئیس جمهور منتصب شد که در ارائه وعده های بزرگ و رنگارنگ اقتصادی ید طولایی دارد.

محسن رضایی ،در کنار فرهاد رهبر،میرکاظمی ،خاندوزی و مخبر تیم اقتصادی دولت را تشکیل می دهند و جالب آنکه همه این افراد زمانی که قدرت اجرایی نداشتند بسیار منتقد وضع موجود بوده و به گونه ای سخنمی گفتند که اگر این ها در قدرت بودند ایران و مردم شرایط به مراتب بهتری از لحاظ اقتصادی داشتند.

اما از امروز منتظر خروجی این دولت هستیم.دولتی ها و مجلسی ها اکنون در میدانی قرار دارند که هیچ مزاحمی وجود ندارد.جریان رقیب کامل حذف و برکنار شده و تمام مناصب اجرایی و تقنینی در اختیار جریان اصولگراست.بسم الله.

  • نویسنده : سید علیرضا کریمی سردبیر روزنامه آفتاب یزد