به گزارش تالشان نیوز محمود عربی ، دلال تازه به دوران رسیده و جویای نام و نان فوتبال کشور ، که سابقه ی کاملا تاریکی از زمان حضورش در گل ریحان البرز تا چوکای تالش را در کارنامه دارد.

نقش بازیکنان اخراج شده از چوکا

با صحبت های خود در فجازی مجازی ، به گوشه ی دیگری از فساد جاری در مدیریت باشگاه چوکا، اشاره داشت.

وی در گفتگویی زنده از طریق صفحه اینیستاگرام خود، در پاسخ به سوال یکی از هواداران ، وجود تبانی در بین بازیکنان باشگاه چوکا به خصوص در نیم فصل اول را ، صراحتا تایید کرد و گفت :

دو سه بازیکنی که من برای اخراج انان اصرار داشتم و از تیم کنار گذاشته شدن ، در تیم نفوذ داشتند و به بازیکنان خط میدادند ، و سعی داشتند ارامش تیم را برهم زنند.

مدیری در مذان اتهام تباتی

محمود عربی که علی رغم انتقادات فراوان ، با غلو و بزرگ نمایی و با القابی چون مدیر جوان و کاربلد فوتبالی ، با اختیارات کامل به عنوان قائم مقام ، از سوی عزتی مدیر عامل باشگاه به هواداران معرفی شد ،

در حالی این سخنان را بعد از فاجعه سقوط ، به زبان اورد که خود از نگاه هواداران در صفحات مجازی ، در مذان اتهاماتی چون ، دلالی بازیکنان پولی و تبانی در نتایج بازی های چوکاست .

تا حتی قبل از اخرین دیدار چوکا ، بار سفر خود را بست تا در صورت سقوط تیم ، از سمت خود کناره گیری کرده و تالش را ترک کند.

شبهات در فصل نقل و انتقالات

گفته میشود محمود عربی ، با توجه به اختیاراتی که از سوی مدیرعامل باشگاه داشت ، نقش اساسی در جذب بازیکنان در فصل و نقل و انتقالات داشت.

عربی و مدیران باشگاه چوکا در حالی فصل نقل و انتقالات را با غرور و افتخار به اتمام رساندند که ،

بازیکنان جذب شده را بهترین بازیکنان لیگ یک کشور، خطاب کردند و فصلی متفاوت از چوکا را به هواداران وعده دادند.

جذب بازیکنان بی کیفیت و ناکارامد به خصوص در رده ی امید ، و صدور کارت حضور در مسابقات لیگ یک ، یکی از ابهامات شبهه انگیز عربی در چوکا بود،

که همواره در نزد هواداران مورد انتقاد و اتهام جدی بابت دلالی بازیکن پولی قرار داشت.

اخراج عربی

با این اوصاف انتشار خبر غیر رسمی اخراج محمود عربی ، از سوی مدیریت باشگاه در نوع خود جالب توجه بود.

چرا که اخراج وی و حتی محاکمه ایشان ، که امین صدیق مدیران باشگاه بود، به هیچ عنوان قابل پذیرش برای هواداران و جبران خسران بزرگ سقوط چوکا نخواهد بود.

بنابراین به نظر میرسد  پروژه ی اظهارات جنجالی عربی و اخراج وی که بی کفایتیش از ابتدای فصل بر همگان اشکار بود، آغاز پروژه ی فریب هواداران و پنهان شدن مسببین اصلی این فاجعه باشد.