حسین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران با بیان اینکه رد صلاحیت‌ های انجام‌ شده، در امتداد تنگ‌ نظری‌ های گذشته است، عنوان کرد: این رویه به ضرر کشور است، نمی‌توان بر روی تمام تجربیات پیشین کشور و کسانی که در گذشته مسئولیتی داشته‌اند، خط کشید‌ و کشور را بدون حضور آنان و بهره‌ گیری از این تجربیات اداره کرد

به گزارش تالشان نیوز : دبیرکل حزب کارگزاران بر این باور است که ردصلاحیت ها توسط شورای نگهبان شدیدتر از هیات
های اجرایی خواهد بود. حسین مرعشی در گفت‌وگو با «انتخاب» با اشاره به رد صلاحیت‌ های برخی داوطلبین انتخابات
مجلس توسط هیات‌ های اجرایی، اظهار: این کار تحت تاثیر برخی نهادها انجام شده است و نمی‌توان آن را مستقیما
منتسب به دولت دانست. البته این طور نیست که دولت در این رد صلاحیت‌ ها هیچ نقشی نداشته باشد، اما این را هم
نمی‌توان گفت که مستقیما و صرفا خود دولت قصد داشته از این طریق مخالفین خود را کنار بزند.