در حالی که تیم چوکا با ورود مالک جدید خود بعد از چندین ماه روی آرامش را به خود دیده بود بار دیگر با کناره گیری مالک خود وارد بحران شد

به گزارش تالشان نیوز : بنابر اخبار موثق از سوی افراد نزدیک به هیات فوتبال تالش جلال تفرشیان به دلایل نامعلوم طی
نامه ای رسما از مالکیت تیم چوکا استعفا داد. (مالک تیم چوکا)

گفتنیست کمتر از دو هفته از مالکیت جلال تفرشیان نمیگذرد که وی تصمیم به استعفا و کناره گیری از تیم چوکا گرفت.

به گفته منابع نزدیک به تیم چوکا تفرشیان در طی این مدت مبلغی بالغ بر ۳ میلیارد تومان از جمله پرداخت ۱۰ در صد
مطالبات بازیکنان خرید البسه پرداخت هزینه های جاری و همچنین بدهی فدراسیون به تیم تزریق نموده است .

از دلایل استعفای تفرشیان اطلاع دقیقی در دست نیست اما بنا بر گفته های شفاهی وی ، جو نه چندان مناسب حاکم در
شهرستان چه در نزد مسئولین سیاسی چه در نزد هواداران ، مطلوب تفکرات و روحیات وی نبوده است و بنابراین ترجیح میدهد در کنار تیم نباشد.

میتوان نتیجه گرفت تفرشیان هم به همان دلایلی که مالکان قبلی نتوانستند در چوکا ماندگار شوند عطای ماندن در تالش را به لقایش بخشید .

جو متشنج هوادارای ورود زنده باد ها و مرده باد های سیاسی در سکو ها جولان دلال های بومی و غیر بومی به پشتوانه
برخی عوامل در تیم ، عدم حمایت مسئولین سیاسی و وعده های بی حاصل را میتوان وجه مشترک عامل فراری شدن
مالکین مختلف در چوکا دانست. 

به هر ترتیب چوکایی که در طول ۳ سال و نیم اخیر روی آرامش را به خود ندیده بود امیدوار بود با تفرشیان به ساحل
آرامش برسد که با کناره گیری وی قطعا روزهای به مراتب سختری را در پیش روی خود خواهد دید. (مالک تیم چوکا)

 

تصویر معارفه تفرشیان به عنوان مالک جدید چوکا در کنار رییس اداره ورزش و جوانان و رییس هیات فوتبال تالش

تصویر معارفه تفرشیان به عنوان مالک جدید چوکا در کنار رییس اداره ورزش و جوانان و رییس هیات  فوتبال تالش