رییس کل دادگستری استان گیلان از صدور قرار نظارت قضایی برای مدیر کل بهزیستی استان به لحاظ کوتاهی در انجام وظیفه و عدم نظارت در حادثه آتش سوزی کمپ ترک اعتیاد لنگرود خبر داد

به گزارش تالشان نیوز : به نقل از روابط عمومی دادگستری گیلان، حجت الاسلام والمسلمین اسماعیل صادقی نیارکی
رییس کل دادگستری استان گیلان از صدور قرار نظارت قضایی مدیر کل بهزیستی استان به لحاظ کوتاهی در انجام
وظیفه و عدم نظارت بر کمپ ها در حادثه آتش سوزی کمپ ترک اعتیاد لنگرود خبر داد.

حجت الاسلام والمسلمین اسماعیل صادقی نیارکی ریس کل دادگستری استان گیلان با بیان اینکه طبق دستورالعمل‌ های
مربوطه مرجع صدور مجوز و نظارت بر کمپ‌ها برعهده بهزیستی استان است، گفت: از لحظه وقوع حادثه، بررسی دقیق
توسط همکاران دادسرای مرکز استان انجام شد و مشخص شد بهزیستی وظایف نظارتی و اداری خود را در این خصوص
انجام نداده که منجر به وقوع این فاجعه شده است.

وی در ادامه تصریح کرد: در همین راستا مدیر کل بهزیستی و کارکنان مرتبط تحت پیگیرد قانونی قرار گرفتند و تحقیق
توسط همکاران قضایی آغاز و با توجه به اتهامات منتسبه ضمن تفهیم اتهام و صدور قرار تامین کیفری، برای نامبرده قرار
نظارت قضایی صادر و نامبرده به قرار نظارت قضایی اعتراض که پرونده به شعبه شعبه ۱۰۷ کیفری ۲ رشت ارجاع و
اعتراض نامبرده رسیدگی و قرار نظارت قضایی تایید گردید و مراتب به سازمان بهزیستی اعلام گردید.

رئیس شورای قضایی استان با اشاره به اینکه دستگاه قضایی با تمام کسانی در راستای حفظ حقوق عامه و کرامت انسانی
کوتاهی کرده و جان و مال مردم را به مخاطره می‌اندازند در چارچوب قانونی برخورد می‌نماید اظهار داشت: همه مدیران
و مسئولان استانی باید در انجام وظایف قانونی خود هشیار بوده و پاسخگوی تمامی اقدامات زیرمجموعه‌ های خود باشند.