یک منبع آگاه از رسیدگی به پرونده مدیرکل سابق اداره ارشاد گیلان در دادگاه کیفری یک استان خبر داد

به گزارش تالشان نیوز : یک منبع آگاه در دستگاه قضا در واکنش به ادعای صدور قرار منع تعقیب رضا ثقتی از سوی
قوه قضائیه ضمن تکذیب این خبر از ادامه بررسی پرونده وی خبر داد و گفت: پرونده همچنان در دادگاه کیفری
یک استان در حال رسیدگی است و موضوع منع تعقیب کذب محض است.

پیش از این هم اخباری مربوط به فعالیت مجدد وی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان شد که از سوی روابط
عمومی این وزارت خانه تکذیب شد