معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: ۷۰ درصد مسائل فنی راه‌آهن رشت- آستارا از جمله تعداد پل‌ها در طول مسیر، مسائل مربوط به بارگذاری و غیره میان ایران و روسیه نهایی شده و برای ۳۰ درصد باقی مانده نیز برنامه زمان بندی از سوی این کشور ارائه شده است

به گزارش تالشان نیوز : از وزارت راه و شهرسازی، «خیراله خادمی» درباره روند پیشرفت مراحل مربوط به طراحی و
ساخت راه‌آهن رشت- آستارا افزود: توافق‌نامه‌ای با روسیه امضا شده تا این کشور برای احداث و تکمیل راه‌آهن
رشت- آستارا وام دولتی در اختیار ما قرار دهد. (مسائل فنی راه‌آهن رشت)

وی خاطرنشان‌ کرد: این توافق‌نامه شامل شرایط عمومی و خصوصی موافقت‌نامه، الزامات کارفرما و ساختار همکاری در
حوزه هزینه‌ها، برنامه زمان بندی اجرا و غیره است.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای کشور، همچنین از امضای نقشه‌ های اجرایی راه آهن رشت- آستارا خبر داد
و گفت:‌ پس از نشست‌ های فنی و تخصصی فراوان توسط کارشناسان دو کشور، نقشه راه به همراه اصلاحات ویژه برای
افزایش سرعت و ظرفیت مسیر تهیه و توافقات انجام شده به امضای طرفین رسید.

وی تاکید کرد: برنامه‌ هایی پیش بینی شده که در صورت تاخیر روس‌ها، هزینه‌ های این خط ریلی از طریق منابع داخلی
تامین شود و تکمیل آن وابسته به مشارکت روس‌ها نباشد.

خادمی بیان‌ داشت: دولت روسیه یک شرکت برای اجرای پروژه معرفی معرفی کرده و ایران نیز برای نهایی کردن مباحث
طراحی و فنی و همچنین برآورد قیمت‌ها و به توافق رسیدن دو کشور درباره آن‌ها، ۶ ماه به روسیه فرصت داده است.

وی یادآور شد: از این فرصت ۶ ماهه، ۲.۵ ماه باقی مانده و در این مدت مطالعات منطقه‌ای و بازدیدهای محلی برای
ارائه طرح نهایی و قیمت نیز انجام می‌شود تا در صورت تایید ایران، عملیات اجرایی آغاز شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: همچنین نقشه راه به همراه اصلاحات ویژه برای افزایش سرعت و ظرفیت مسیر تهیه و
توافقات انجام شده به امضای طرفین رسیده است.

وی ادامه‌ داد: تاکنون دو کشور درباره مسائلی مثل نقاط اجباری، تعداد پل‌های مسیر ریلی، شرایط و طول ایستگاه و
محوطه آن‌ها و همچنین شرایط بارگذاری به نتیجه رسیده اند و ۷۰ درصد مسائل فنی این پروژه حل شده است.

خادمی اظهار داشت: در جلسه اخیر برنامه زمان‌بندی برای ۳۰ درصد باقی مانده و کارهای اولیه و امور فنی از سوی
روسیه تهیه و تحویل شده است تا در مدت ۶ ماه تعیین شده تعهدات خود را اجرا کنند.

وی تاکید کرد: به‌منظور بررسی زوایای مختلف این همکاری در حوزه هزینه‌های اجرایی در محل اجرای این پروژه،
می‌توان از تخصص و توان شرکت‌ های ایرانی برای اتمام هرچه سریعتر این بخش نیز استفاده کرد.

ابر پروژه ریلی رشت- آستارا که قرار است در مدت سه سال ساخته شود، در سال نخست بهره برداری یک میلیون مسافر و
حدود ۱۰ میلیون تن بار را جابه‌جا خواهد کرد و بر این اساس می‌تواند سالیانه تا ۲۰ میلیارد دلار برای ایران درآمدزایی داشته باشد.

قرار است راه‌آهن رشت- آستارا در سال نخست ساخت، پیشرفت ۲۵ درصدی داشته باشد که این رقم در سال دوم به ۵۰
درصد می‌رسد و در سال سوم و پایانی ۲۵ درصد نهایی کار پیش خواهد رفت. (مسائل فنی راه‌آهن رشت)