به گزارش تالشان نیوز : حسن محمدیاری نماینده مردم تالش،رضوانشهر و ماسال در مجلس شورای اسلامی به استفاده از ظرفیت های سواحل اشاره کرد و گفت : انچه که به چشم میاید انست که ما نتوانستیم از ظرفیت های بالقوه که در اختیار هست به ویژه سواحل در راستای منافع مردم استفاده کنیم.

نماینده تالش با بیان اینکه مردم سهمی از قوانین و مقرراتی که ما در حال تصویب ان هستیم ندارند و خروجی برای مردم دیده نمیشود اظهار کرد : اکثر سواحل ما در اختیار دولت و دانشگاه هاست که حقی نسبت به این انفال و اموال عمومی ندارند .

وی افزود : برای انکه نیاز روزمرگی مردم لحاظ شود باید سازو کار عملیاتی و اجرایی تعریف گردد

حسن محمد یاری با انتقاد از عملکرد سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت : حقوق مکتسبه مردم امروز لحاظ نمی‌شود؛ منابع طبیعی خود مالک کائنات می‌داند

محمدیاری تصریح کرد : منابع طبیعی هر آنچه در خشکی وجنگل و دریا هست را بنام خود سند کرده است ولی حقوق مکتسبه مردم را که از اصول مترقی است و شرعا و اخلاقا متعلق به مردم هست را بنام خودش کرده است.

نمایتده تالش با بیان اینکه متاسفانه منابع طبیعی در خصوص مهاجرت معکوس به طور معکوس عمل میکند گفت : اگر قرار هست قانونی مصوب شود باید در راستای منافع مردم باشد و ما ببینیم فرجی در زندگی مردم حاصل میشود