استاندار اردبیل گفت: با توجه به مطالبه دیرین مردم شهرستان خلخال، پروژه تونل الماس در جاده خلخال – اسالم، جزو پروژه‌های اولویت‌دار و مهم عمرانی استان اردبیل است.

به گزارش تالشا نیوزسیدحامد‌ عاملی، استاندار اردبیل در جریان دور سوم سفر شهرستانی به خلخال و طی بررسی میدانی پیشرفت تونل در حال احداث الماس اظهار کرد: حذف مسیر و گردنه برف‌گیر الماس در جاده خلخال – اسالم جزو مطالبات اصلی و دیرین مردم شهرستان خلخال بود که پاسخ به این مطالبه در قالب پروژه تونل الماس در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: عملیات اجرایی پروژه طی ماه‌های گذشته آغاز شد و در چندین جبهه در دست عملیات اجرایی است که با توجه به حجم و پیچیدگی پروژه، راه‌سازی و تأمین زیرساخت‌های عمرانی برای پیشرفت آن بسیار مهم و قابل اهمیت بوده و در حال انجام است.

استاندار اردبیل تصریح کرد: پروژه تونل الماس در جاده خلخال-اسالم جزو پروژه‌های اولویت‌دار عمرانی استان اردبیل محسوب می‌شود و تأمین اعتبارات این پروژه جزو برنامه‌های اصلی در دومین سفر ریاست جمهوری به استان خواهد بود.