به گزارش تالشان نیوز نتایج رسمی و کامل آرای انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان تالش اعلام شد

بر این اساس ۱۱۱۶۷۷ تعرفه برگ رای (معادل ۷۷٪ واجدین شرایط) مصرف شده که از این میان ۱۸۴ برگ رای غیر ماخوذه بوده به این معنی که این تعداد تعرفه استفاده شده ولی توسط رای دهندگان در صندوق اخذ رای انداخته نشده است

در این بین #ابراهیم_رییسی با ۵۶۳۸۵ رای معادل ۵۰/۴٪ حائز بیشترین آرا در شهرستان تالش شد

باقی آرا به ترتیب اکثریت به شرح ذیل میباشد

عبدالناصر_همتی ۲۰۷۵۷ رای معادل ۱۸/۵۸٪

آرای باطله ۲۰۵۲۰ معادل ۱۸/۳٪
محسن رضایی ۱۰۰۵۳ رای معادل ۰۹٪
امیرحسین قاضی زاده هاشمی ۳۷۷۸ رای معادل ۰۳٪

از نکات قابل توجه میتوان به آمار چشم گیر رای باطله در تالش اشاره کرد همچنین پایین بودن ۱۲ درصدی ارای رییس جمهور منتخب از میانگین کشوری در حالی که اجماع صد در صدی از سوی شخصیت های حقیقی و حقوقی با استراتژی سر هر کوچه یک ستاد و اعطای دو هزار حکم اصلی و فرعی در شهرستان ایجاد شده بود

ضمنا از نکات دیگر و قابل تامل امار آرای ریاست جمهوری در شهرستان تالش افزایش ۱۰/۲۸٪درصدی رای عبدالناصر همتی نسبت به میانگین کشوری میباشد