مهندس کاظم رزمی از تحقق مطالبه چندین ساله مردم روستاهای کوهستانی بخش مرکزی خبر داد و گفت : همزمان با لوله گذاری گاز خوشه بسک ، عملیات اجرایی اسفالت و بهسازی راه کوهستانی کیشون بن به رزه و بسک با اعتبار ۳۰ میلیارد تومان آغاز میگردد.

به گزارش تالشان نیوز مهندس کاظم رزمی به همراه ،نماینده اداره راهداری استان ،مشاور و پیمانکار پروژه و بختشاهی رئیس اداره راهداری تالش از مسیر راه کوهستانی کیشون به رزه و بسک بازدید کردند.

در همین خصوص بخشدار مرکزی از تحقق یک مطالبه چندساله مردم این مناطق در خصوص تعریض بهسازی و آسفالت راه دسترسی به طول ۱۵ کیلومتر خبر داد.

مهندس رزمی گفت: با تاکید دکتر عباسی استاندار محترم و با پیگیریهای انجام شده توسط مسئولین شهرستان ؛ دکتر محمد یاری نماینده محترم مجلس شورای اسلامی ،فرماندار،رئیس اداره راهداری ، شوراهای اسلامی،دهیاران وتمام مسئولین شهرستانی و استانی بهسازی و آسفالت راه این مناطق از کیشون بن به رزه به ارزش ۳۰ میلیارد تومان انجام خواهد شد.

در ادامه روند بازدید های میدانی بخشدار مرکزی مهندس کاظم رزمی به همراه رییس اداره گاز و شورای بخش از روند پروژه گاز رسانی روستای بسک بازدید کردند.

رزمی افزود : همزمان با اجرای پروژه ی تعریض و بهسازی راه کوهستانی عملیات لوله گذاری گاز خوشه بسک اغاز میگردد.