۵ موسسه غیرمجاز به علت ارائه خدمات زیبایی توسط افراد بدون صلاحیت در رشت شناسایی و پلمب شدند.

به گزارش تالشان نیوز : سید رشید میرفلاح، مدیر نظارت و اعتباربخشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان از تعطیلی ۵ موسسه غیرمجاز پوست و زیبایی در رشت خبر داد.

مدیر نظارت و اعتبار بخشی علوم پزشکی گیلان از شناسایی و پلمب ۵ موسسه ارائه دهنده خدمات زیبایی بدون حضور پزشک توسط افراد فاقد صلاحیت در شهرستان رشت خبر داد.

او افزود: طی بازدید نظارتی کارشناسان نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان، ۵ مؤسسه ارائه دهنده خدمات پوست و زیبایی بدون حضور پزشک و توسط افراد فاقد صلاحیت در شهرستان رشت شناسایی و پلمب شد.

مدیر نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان تصریح کرد: شهروندان هنگام مراجعه به مراکز درمانی از داشتن مجوز‌های قانونی و حضور پزشک در مجموعه درمانی مطمئن شوند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موارد را جهت رسیدگی به سامانه ۱۹۰ یا واحد نظارت بر درمان دانشگاه گزارش دهند.