در راستای تحقق عدالت قضایی احکام تخریب خانه های غیر مجاز از جمله ویلای ییلاقی دادستان اسبق تالش در ییلاق کرمون اسالم اجرا شد.

به گزارش تالشان نیوز روز گذشته شنبه ۸ مهر احکام تخریب خانه های غیر مجاز در منطقه کرمون ییلاق اسالم با دستور مقام قضایی اجرایی شد.

احکام تخریب خانه های غیر مجاز احداثی در مراتع منطقه ییلاق کرمون اسالم سالهاست که به محل مناقشه و حواشی در شهرستان تالش تبدیل شده است .

گفته میشود این احکام چندین سال قبل جهت تخریب بیش از ۷۰ خانه در منطقه کرمون ییلاق اسالم صادر شده که تاکنون بنا به ملاحظاتی اجرایی نشده است.

این احکام سرانجام روز گذشته با تخریب سه خانه اجرایی شد .

یکی از خانه های تخریب شده مربوط به ویلای ییلاقی دادستان اسبق تالش میباشد که سالها پیش از یکی از اهالی منطقه خریداری نموده بود.

اجرای احکام تخریب واکنش های فراوانی را با خود به همراه داشت تا حتی نماینده مردم تالش در مجلس شورای اسلامی ، وزیر دادگستری را در قالب تذکر مورد خطاب قرار داد.

شنیده ها حکایت از آن دارد اجرای سایر احکام تخریب خانه های غیر مجاز تا اطلاع ثانوی متوقف شده است اما معلوم نیست که در نهایت چه سرانجامی در پیش روی سایر خانه های منطقه کرمون قرار دارد.