منابع محلی شب گذشته از مرگ زن جوانی که همسر دوم شوهرش بوده خبر دادند که به صورت حلق اویز در خانه ی کلبه ای پیدا شده است.

به گزارش تالشان نیوزحلق آویز شدن زن دوم در کلبه همسر شب گذشته یکی از روستاهای بخش کرگانرود شهرستان تالش محل حادثه ی تلخ دیگری بود.

منابع محلی از مرگ زن جوان ۲۳ ساله در شرایطی که حلق آویز بوده خبر دادند.

در حالی که گفته میشود این زن جوان که زن دوم همسرش بوده دست به خود کشی زده است اما تحقیقات در خصوص دلیل مرگ وی محل بحث است.

از هویت زن فوت شده هنوز اطلاعات دقیقی در دست نیست اما گفته میشود همسر وی اهل و متولد شهر لیسار میباشد و در منطقه زندگی موقتی دارند.