دادستان تالش به عنوان مدعی العموم و حافظ منافع مردم طی نامه ای به فرمانداری تالش با رد نامه بازرس کل تا تعیین تکلیف پرونده بهروز علی بابایی در هیات حل اختلاف کشور هرگونه تغییر در ترکیب شورای شهر تالش را منع کرد تا نشان دهد دوران بی قانونی در تالش به اتمام رسیده است.

به گزارش تالشان نیوز در پی حواشی ابجاد شده پیرامون شورای شهر محمد صفری دادستان تالش که به تازگی در این سمت منصوب شده است به موضوع پرونده سلب عضویت بهروز علی بابایی ورود کرد.

دادستان تالش در نامه ای به فرمانداری تالش با اشاره به مفاد قانون بر تعیین تکلیف پرونده سلب عضویت بهروز علی بابایی در هیات حل اختلاف کشور تاکید داشت و هرگونه تغییر در ترکیب اعضای شورای شهر را منع کرد.

بدین ترتیب با اقدام قاطع صفری و خط بطلان بر نامه نگاری های مداخله جویانه بازرس کل و معاون عمرانی استانداری گیلان قائله ی شورای شهر تالش به پایان رسید .

در این بین میتوان به تلاش های بی ثمر عبداله حسین پور عضو شورای شهر تالش اشاره کرد که در راس تلاش برای اجرای غیر قانونی حکم سلب عضویت قرار داشت تا احتمالا به اهداف خود ابطال مصوبه انتخاب شهردار برسد که با سد فرد قانون مداری چون صفری دادستان تالش برخورد.