ظهر امروز یک فعال حوزه فضای مجازی تالش در پی اقدام به توهین های مکرر به اشخاص حقیقی و حقوقی و تشویش اذهان عمومی بازداشت شد

تالشان نیوز : بر اساس گزارش شاهدان عینی ظهر امروز شنبه ، نیروهای امنیتی شهرستان بر اساس دستور مقام قضایی ، یکی از فعالان حوزه ی فضای مجازی شهرستان تالش را در محل کار خود دستگیر و روانه بازداشت گاه نمودند.

هر چند که از دلایل این بازداشت اطلاعی دقیق در دست نیست اما به نظر میرسد این بازداشت در پی آن صورت گرفت که ایشان در فضای مجازی به یکی از نیروهای امنیتی شهرستان توهین و را نادان خطاب نمود.

البته که گفته میشود این شخص اخیرا به طرق مختلف در قامت انتقاد و ژست دلسوزانه مکررا اقدام به توهین به افراد مختلف نموده بود و به صورت کاملا عوام فریبانه سعی در هدایت جامعه در راستای اهداف خود و افراد پشتیبان خود داشت .

که در نهایت با وجود رعایت حال ایشان از سوی مردم و مسئولینی که به صورت کاملا توهین امیز مورد خطاب وی قرار میگرفتند سرانجام در پی توهین به یک مقام نظامی بازداشت شد.