هادی رحیمی رییس شورای اسلامی شهرستان تالش در برنامه زنده رادیویی در پاسخ به سوال مجری برنامه در رابطه با دلیل بی شهردار بودن شهر تالش گفت : اعضای شورای شهر مطابق قانون نسبت به انتخاب شهردار اقدام کردند اما همچنان هر بار موضوع انتخاب شهردار تالش توسط معاونت عمرانی استانداری گیلان معطل مانده است.

به گزارش تالشان نیوز : هادی رحیمی جولندان عضو شورای اسلامی شهر تالش و رئیس شورای اسلامی شهرستان تالش در راستای دغدغه های مردم صادق شهرستان تالش و مطالبه گری های امام جمعه محترم شهرستان تالش در گفتگویی با برنامه رادیویی صدا و سیمای مرکز گیلان در رابطه با عدم وجود شهردار شهر تالش بیان داشت: دلیل بی شهرداری شهر تالش مجموعه استانداری گیلان میباشد

رحیمی در گفتگویی زنده با برنامه رادیوی صدا و سیمای مرکز گیلان گفت : پس از استعفای آقای غنی زاده شورای شهر بلافاصله نسبت به انتخاب شهردار اقدام نمودند و به دلیل سلیقه ای عمل کردن حوزه معاونت عمرانی استانداری  پروسه تایید یا عدم تایید نزدیک به یکسال طول کشید.

رحیمی افزود  پس از نامه مدیر کل امور شهری با موضوع عدم احرازشهردار منتخب (که این نامه میتوانست ده روز پس از معرفی ارسال گردد و دلیل یکسال طول کشیدن برای شهروندان و اعضا شورا هنوز مبهم میباشد) شورای شهر بلافاصله نسبت به انتخاب شهردار اقدام کردند که متاسفانه با گذشت حدود چند ماه همچنان دوباره استانداری گیلان نسبت به اعلام نتیجه اقدام ننموده است.

رئیس شورای شهرستان تالش گفت : استاندار محترم گیلان و مجموعه استانداری و به خصوص حوزه معاونت عمرانی استانداری گیلان باید پاسخگوی مردم فهیم شهرستان تالش باشند .