جلسه ی شورای شهر تالش با دستور جلسه تعیین هیات رییسه در غیاب عبدالله حسین پور برگزار و بهزاد پورپناه به عنوان رییس شورای شهر تالش در سال سوم دوره ششم انتخاب شد .

به گزارش تالشان نیوز در پی نامه ی تاکیدی شورای تامین جلسه شورای شهر تالش سرانجام پس از غیبت های متوالی برخی اعضای شورای شهر به صورت فوق العاده صبح روز چهارشنبه ۱۸ مرداد در محل شورای شهر تالش با حضور نماینده ی فرمانداری تالش برگزار شد.

این جلسه که با غیبت عبداله حسین پور و مرخصی خانم اردویی همراه بود اعضای شورای شهر تالش هیات رییسه و ریاست سال سوم شورای شهر را انتخاب کردند.

بدین ترتیب بهزاد پورپناه با ۵ رای به عنوان رییس شورای شهر تالش انتخاب شد.

در ادامه جلسه ترکیب هیات رییسه شورای شهر تالش مشخص شد و وحید یوسف زاده به عنوان نایب رییس بهروز علی بابایی به عنوان سخنگو هادی رحیمی به عنوان خزانه دار و رسول برهانی به عنوان منشی انتخاب شدند