سرپرست فرمانداری تالش پیرو مشکلات آب شرب مجتمع مسکونی ثارالله و مهر از وضعیت زیرساخت های آب شرب مجتمع های مسکونی مذکور بازدید به عمل آورد و همچنین تسریع در رفع مشکلات آب شرب منطقه را از دستگاه های مربوطه خواستار شد.

یه گزارش تالشان نیوزعصر روز( شنبه ۱۴ مرداد ) پیرو درج خبر مربوط به کیفیت آب شرب مجتمع مسکونی ثارالله و مسکن مهر در فضای رسانه ای شهرستان ، فرامرز مرجانی سرپرست فرمانداری تالش با همراهی معاون امور عمرانی فرمانداری، و آب و فاضلاب ضمن حضور در مجتمع های مسکونی ثارالله و مسکن مهر و گفتگو با اهالی وضعیت و کیفیت آب شرب را بررسی نمودند.

حامد آذر مدیر آب و فاضلاب شهرستان در این بازدید اعلام کرد دلیل اصلی کدر بودن آب شرب به روز کردن سامانه گندزدایی بوده و علت دیگر که منجر به کدر شدن آب در این مجتمع ها شده، عدم نصب مخزن و عدم رعایت نصب استاندار مخزن برخی از مشترکین بوده که باعث کدر شدن آب شرب شده است که به زودی مشکل آب شرب واحد های مجتمع های مسکونی ثارالله و مهر برطرف خواهد شد

سرپرست فرمانداری تالش در حاشیه این بازدید تسریع در رفع مشکلات آب آشامیدنی اهالی و ساکنین مجتمع مسکونی ثارالله و مهر را از دستگاه های مربوطه خواستار شد ‌.