با ترک جلسه شورای شهر توسط عبداله حسین پور و وحید یوسف زاده جلسه انتخاب سرپرست شهرداری لغو و شهر تالش رسما بدون شهردار شد.

به گزارش تالشان نیوز جلسه شورای شهر تالش با حضور ۶ عضو شورای شهر عصر روز شنبه ۷ مرداد برگزار شد.

در این جلسه که رسول برهانی به دلیل مرخصی حضور نداشت انتخاب سرپرست جدید شهرداری تالش در دستور قرار گرفت .

با وجود اینکه موعد سرپرستی اسحاق قربانی به پایان رسیده است اعضای شورای شهر میبایست نسبت به انتخاب سرپرست جدید و یا تمدید سرپرستی اسحاق قربانی اقدام میکردند که به دلیل ترک جلسه عبداله حسین پور و وحید یوسف زاده و همچنین غیبت رسول برهانی در این برهه حساس ، جلسه از رسمیت خارج شد تا بدین ترتیب شهرداری تالش حتی از داشتن سرپرست نیز محروم بماند.

از حواشی پیرامون شورای شهر تالش و دخالت های تعمدی برخی مسئولین استانی در برهم زدم آرامش شهر تالش که مفصلا طی روزهای آتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت چنین برمیاید که موضوع شورای شهر و شهرداری تالش همچون سال گذشته مجددا به دیوان عدالت اداری و معطلی یک ساله کشیده خواهد شد .

تا به این صورت هدف برخی از اعضای تصمیم گیر مدیریت شهری تالش که سابقه سیاهشان بر همه آشکار و واضح است بیشتر نمایان شود .

باید دید دستگاه های نظارتی که طی مکاتباتی به اعضای شورای شهر ، تسریع در انجام امور محوله در راستای انتفاع عمومی را متذکر شده بودند چه برخوردی در راستای برخورد با ترک جلسات مکرر اعضای شورای شهر خواهند داشت .

البته که عدم برخورد در گذشته با چنین اقداماتی از سوی دستگاه های نظارتی زمینه ی چنین رفتارهایی را در برخی اعضای شورای شهر به وجود آورده است تا چنین سرنوشت مدیریت شهری را بازیچه اهداف شخصی خود قرار دهند.