به گزارش تالشان نیوز مردم شیعه و سنی تالش در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی در روستاهای ییلاقی دورون و بیلگو در دوردست ترین ییلاقات تالش به عزای حسینی نشستند تا بار دیگر بی انکه هیچ دستگاه دولتی و تبلیغاتی در آن نقش و دخالتی داشته باشد وحدت خود را به نمایش بگذارند.

در این مراسم تصاویر هادی رحیمی عضو شورای شهر تالش و رییس شورای شهرستان و همچنین فتح اله قاسمیان عضو شورای روستای کیشون بن و عضو شورای بخش مرکزی تالش دیده میشود که در این مراسم حضور داشته اند.