از زحمات علی درمانی به عنوان بخشدار مرکزی ماسال قدردانی و اکبر کوهی با حضور فرماندار ماسال به عنوان بخشدار جدید معرفی شد.

به گزارش تالشان نیوز طی حکمی از سوی اسدالله عباسی استاندار گیلان، اکبر کوهی به عنوان بخشدار مرکزی ماسال منصوب شد.

 ظهر امروز چهارشنبه ۴مرداد ماه مراسم تکریم و معارفه بخشدار مرکزی ماسال در دفتر کار فرماندار شهرستان برگزار و در این مراسم از زحمات علی درمانی به عنوان بخشدار مرکزی ماسال قدردانی و اکبر کوهی طی حکمی از سوی دکتر عباسی استاندار گیلان به عنوان سرپرست بخشداری مرکزی ماسال معرفی شد.