روز گذشته یکی دیگر از کارمندان خانم شهرداری رشت بازداشت شد و به این ترتیب شمار بازداشت شدگان این حوزه طی حدود یک هفته اخیر به پنج نفر رسید.

به گزارش تالشان نیوز : رئیس شورای اسلامی رشت روز دوشنبه با تایید این خبر به خبرنگار ایرنا گفت: بازداشت یکی دیگر از کارمندان شهرداری رشت به ما اعلام شد اما علت انگیزه دستگیری این شخص به ما اعلام نشده‌ است.

محمدحسین واثق کارگرنیا اظهار کرد: برآورد من و آنچه که شنیده‌ام این بوده که علت بازداشت این فرد “خانم” در ارتباط با مباحث کاری شهرداری اعم از اختلاس نیست.

وی با بیان اینکه این فرد هم اکنون مسئولیتی در شهرداری رشت نداشته وکارمند این حوزه بوده است، خاطر نشان کرد: وی در گذشته مسئول هماهنگی مناطق شهرداری بوده است اما در زمان حاضر، مسئولیتی بر عهده نداشت.

شنیده‌های حاکی از اینست که این خانم به دلیل اتهام مالی بازداشت شده‌است، طی یک هفته اخیر در ۲ مرحله؛ نخست سه نفر از کارمندان شهرداری رشت و نوبت دوم یک نفر از نیروهای این حوزه به اتهام تخلفات مالی بازداشت شدند.

از مجموع بازداشت شدگان در مجموعه شهرداری رشت طی یک هفته اخیر ۲ نفر زن و سه نفر مرد هستند.