علی رغم هشدار دستگاه های نظارتی و امنیتی و مقاومت برخی نهادهای سوپر انقلابی استان ، در پی حواشی ایجاد شده شب گذشته رضا ثقتی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان پس از استقرار گروهی از وزارت ارشاد عزل و عبدالرضا علی پناه به عنوان سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان منصوب شد.

تالشان نیوز : به گزارش روابط‌ عمومی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان؛ عبدالرضا علی پناه به عنوان سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان منصوب شد.

وی در حال حاضر معاون فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران است.

معاونت هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران، ریاست ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرهای شهریار، شمیرانات، بهارستان و تهران از دیگر سوابق علی پناه است. 

علی پناه دانش آموخته رشته ادبیات فارسی در مقطع کارشناسی ارشد و دانشجوی مقطع دکترا در همان رشته می باشد.

همچنین وی مدرس دانشگاه و دارای سوابق پژوهشی در حوزه ادبیات است.

گفتنیست در پی حواشی ایجاد شده در شب گذشته ، رضا ثقتی که از لحاظ اجرایی نیز عملکرد قابل قبولی نداشت از مسئولیت خود عزل شد در حالی که علی رغم هشدار های دستگاه های نظارتی و امنیتی ، برخی نهاد های سوپر انقلابی به حمایت از ثقتی اصرار میورزیدند.