مدیر کل تعزیرات حکومتی گیلان از محکومیت بیش از ۳۰۰ میلیون تومانی گرانفروشی آش در یک واحد صنفی در رشت خبر داد.

به گزارش تالشان نیوز : مرتضی امینی گفت : بازرسان اداره کل صنعت ، معدن و تجارت استان در بازرسی از یک واحد صنفی در رشت و مشاهده تخلف گرانفروشی آش ، این تخلف را به اداره کل تعزیرات حکومتی گیلان گزارش کردند.

مدیر کل تعزیرات حکومتی گیلان با اشاره به رسیدگی پرونده این واحد صنفی که ۱۲۰ کیلوگرم آش را گرانتر از قیمت مصوب فروخته بود ، افزود: پرونده این واحد صنفی متخلف درشعبه اول هیات بدوی تشکیل و صاحب این آش فروشی به پرداخت ۳ میلیارد و ۴۱۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.