۱۷ طرح ورزشی گیلان برای تکمیل به بیش از هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری نیاز دارد.

به گزارش تالشان نیوز اداره کل ورزش و جوانان گیلان در فراخوانی اعلام کرد: سرمایه گذاران در حوزه ورزش می‌توانند برای احداث و تکمیل ۱۷ طرح ورزشی و نیز اجرای چمن مصنوعی در برخی از اماکن ورزشی گیلان ورود و مشارکت کنند.

در بخشی از این فراخوان آمده است: سرمایه گذارانی که توان مالی، فنی و تجربه احداث اماکن ورزشی، و نیز اجرای چمن مصنوعی را دارند، تا ۲۸ تیر ماه فرصت دارند مستندات و مدارک ارزیابی کیفی را به دبیرخانه این اداره کل به نشانی: رشت-خیابان نامجو-اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان تحویل دهند.