به گزارش تالشان نیوز عباسعلی نوبخت با بیان اینکه در زمان حاضر چهار منطقه شمال کشور نقطه بحرانی قاچاق چوب داریم، اظهار داشت: این مناطق شامل تالش در استان گیلان، عباس آباد و چهاردانگه در مازندران و بندرگز در استان گلستان است که امید است با طرح تنفس مدیریت پایدار جنگل که در حال اجرا است به تدریج مشکلات قاچاق چوب هم برطرف شود.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ادامه داد : منابع طبیعی را در گذشته به آن به عنوان بنگاه زمین نگاه می‌کردند، اما اکنون این رویکرد تغییر یافته و این سازمان برای هر بخش برنامه‌های اصولی تهیه کرده و در حال تهیه است.

۵نوبخت اضافه کرد: برای شمال کشور ۷۵ طرح مطالعاتی برای ۱۰۴ حوزه آبخیز این منطقه در سه بخش اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی برنامه ریزی شده که تاکنون مطالعات تفضیلی ۱۹ طرح آبخیزداری در این مناطق در حال انجام است.