سکوت مسئولین سیاسی شهرستان خلخال عامل تشدید تنش اجتماعی در پی موضوع گمانه زنی برگزاری جشنواره بومی محلی با عناوین جعلی در حدود ییلاقات تالش

در حالی که طی چند روز گذشته گمانه زنی در خصوص برگزاری جشنواره بومی محلی با عناوین جعلی در حدودات ییلاقات طول تالش ، منجر به واکنش عمومی جامعه شده است اما طرف خلخالی در طول این چند روز نه تنها پوستر رسمی جشنواره با ادرس دقیق برگزاری آن را اعلام نکرده بلکه از پوسترهای غیر رسمی بی نام و نشانی که در فضای مجازی استان اردبیل انتشار پیدا کرده نه تنها احتمال برگزاری جشنواره در حدودات ییلاقات تالش رد نمیکند بلکه تداعی کننده ان است طرف خلخالی احتمالا از افزایش تنش ها استقبال میکند !

به گزارش تالشان نیوز در پی انتشار یک پوستر غیر رسمی در فضای مجازی تحت عناوین جعلی که حکایت از برگزاری جشنواره بومی محلی در مناطق ییلاقی طول تالش داشت واکنش های بسیاری را برانگیخت تا حتی به عامل تنش اجتماعی میان دو شهرستان همجوار تبدیل شد.

از بررسی های به عمل آمده و گفتگو با مسئولین مختلف و اهالی بومی منطقه و حتی نقل قول های طرف خلخالی چنین بر میاید که ترتیبات برگزاری سومین جشنواره بومی محلی عشایر ییلاقات لنبر خلخال توسط مسئولین محلی اتخاذ شده بوده است .

همانطور که از عکس ها و تصاویر گذشته این جشنواره بر میاید سابقا در عناوین این جشنواره نیز اسامی مناطق ییلاقی طول تالش جعل شده است.

همچنین به گواه اهالی بومی منطقه حتی برگزاری جشنواره های قبلی در حدودات مراتع ییلاقات تالش برگزار شده است.

انتشار پوستر غیر رسمی جشنواره که به سرعت در شهرستان تالش منتشر و پخش شد به ظن تکرار اتفاقات جشنواره های گذشته دامن زد و واکنش های زیادی را با خود به همراه داشت و به عنوان یک مطالبه عمومی از سوی مردم پیگیری شد.

با این حال و با وجود افزایش تنش اجتماعی در میان هر دو شهرستان سکوت مسئولین شهرستان خلخال جای تامل دارد.

چرا که مسئولین شهرستان خلخال که از قرار معلوم مصمم به برگزاری جشنواره میباشند میتوانستند در طول این مدت برای جلوگیری از افزایش تنش های اجتماعی همچون تمام جشنواره ها ، پوستر رسمی جشنواره با ذکر نام درست و مکان مشخص که نشان گر خارج از حدودات ییلاقات تالش میباشد منتشر کنند .

متاسفانه نه تنها پوستر رسمی مورد اشاره تا به امروز و یک روز مانده به جشنواره منتشر نشده بلکه دو پوستر غیر رسمی بی نام و نشان در فضای مجازی استان اردبیل منتشر شده است که مکان برگزاری جشنواره در آن ذکر نشده است.

انتظار برای انتشار پوستر کمترین اقدامی بود که میتوانست از سوی مسئولین خلخالی موجب ارامش فضا متشنج امروز شود که از سکوت طرف خلخالی چنین به نظر میرسد که از افزایش تنش ها استقبال میکنند !