تالشان نیوز : این روزها تب و تاب انتخاب شهرداری ناب و کامل و متخصص و همه فن حریف همه را بیمار کرده است.

فشار این بیماری آنچنان بر دچارشدگانش زیاد است که گاهی رو به هزیان سرایی و گاهی سر به شعر سرایی و گاهی به کفایت مذاکرات می آورند.

این جماعت نه دلی برای سوختن برای شهر دارند نه اندیشه ای برای ساختن ؛بنظر کینه ای طولانی دارند در ویران کردن.

این جماعت که ساز مخالفشان در تمام مصوبات شورای شهر مشهود و مسبوق به سابقه است از رو که نمی روند هیچ گاها شهر را خلوت می بینند و هفت تیر کشی پیشه می کنند و شهر را دچار تنش و بلوا می کنند.

برایشان فرق نمی کند گاهی جلسات انتخاب شهردار را ترک می کنند گاهی دل پیچه می گیرند و مرخصی استعلاجی می گیرند.

روزی بر علیه شهردار متخصص و‌ متعهد شهر می شورند و با توطئه و قبیله گرایی و هیاهو و‌ تهدید قصد شکستن درب شهرداری را دارند و روزی دیگر برایش سرودست می شکنند.

یک روز در مقابل خواست مردم که شهردار متخصص بومی است دست به انتحار زده و با بی حرمتی به نظرات مردم از گزینه غیر بومی در میان ۱۷ کاندیدا حمایت می کنند.

گفتن از ضربات مهلک اینها بر بدنه شورای شهر و شهرداری کار یک مقاله و دو مقاله نیست اگر بخواهیم شرح دشمنی هایشان را با تالش و‌ تالش جماعت بنویسیم مثنوی خواهد شد هفتاد من .

در تازه ترین تحرک این جماعت اجاره کردن مشتی پادو برای هزینه کردن از سرمایه های معنوی شهر بود که خود نشان از مستاصل بودن این جریان خطرناک دارد.

چرا که در شعارشان دنبال شهردار متخصص و کاربلد هستند اما در عمل و در جلوی چشم هزاران شهروند فهیم تالش باسابقه ترین و با تجربه ترین و متخصص ترین حوزه شهرداری تالش را مجبور به عدم قبول مسئولیت کردند.

حال که ناشیانه و‌نابخردانه با ایجاد کاریکاتورهای خنده دار تحت عنوان کمپین رو به خود زنی اورده اند باید گفت این حنای شما هم رنگی ندارد .

کفایت مذاکرات