هادی رحیمی عضو شورای شهر تالش گفت : از رییس شورای تالش تقاضا دارم هر چه سریعتر مصوبه انتخاب شهردار را به هیات تطبیق و استانداری ارسال دارند تا در روند صدور حکم شهردار تسریع شود و شهروندان بیش از این متضرر نشوند.

به گزارش تالشان نیوز هادی رحیمی عضو شورای شهر تالش و رییس شورای اسلامی شهرستان تالش در گفتگویی اظهار داشت : شورای شهر تالش مورخه ششم تیرماه در جلسه رسمی اقدام به رای گیری و با حضور همه ی اعضا شهردار تالش را انتخاب نموده اند در این راستا به جهت تعطیل بردار نبودن امورات شهری و عمومی سریعا باید مدارک شهردار منتخب جهت صدور حکم به استانداری گیلان و فرمانداری تالش ارسال نمایند.

وی بیان داشت پس از بررسی های زیاد اعضای شورای تالش به جمع بندی رسیده و شهردار تالش را انتخاب کردند.

وی گفت : از رییس شورای تالش تقاضا دارم هر چه سریعتر مصوبه انتخاب شهردار را به هیات تطبیق و استانداری ارسال دارند تا در روند صدور حکم شهردار تسریع شود و شهروندان بیش از این متضرر نشوند.

رحیمی اظهار داشت : شهردار منتخب آقای مهندس قوی پنجه دارای پتانسیل و ظرفیت های زیادی هستند و باید به وی فرصت داده شود و همه همراه وی به توسعه شهر تالش کمک کنیم

عضو شورای شهر تالش اضافه کرد : از شهردار منتخب نیز درخواست میشود در انجام امور با مشورت و انتخاب تیم کاردان هر چه زودتر برای توسعه شهر اقدام کنند تا عقب ماندگی این مدت جبران شود./ صریح خبر