از محافل سیاسی انتخاباتی تالش چنین به نظر میرسد با توجه به ضرب العجل وزارت کشور مبنی بر استعفای مدیران و مسئولین تا روز ۲۵ خرداد ، جهانبخش آرمان حسین نیرومند و محمود شکری که دارای مسئولیت های ملی و استانی هستند در حال تامل روی گزینه استعفا برای ورود به صحنه انتخابات مجلس میباشند.

به گزارش تالشان نیوز ابلاغ بخش نامه و اطلاعیه شماره ۳ وزارت کشور مبنی بر تعیین ضرب العجل و انتشار لیست مدیران و مسئولین مشمول استعفا برای شرکت در انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی ، به نوعی همه افراد درگیر با انتخابات ، چه فعالین سیاسی و چه کسانی که در ذهنشان احتمال کاندیداتوری میرفت را غافلگیر کرد.

چرا که بسیاری از کاندیداهای احتمالی مجلس در تصور ان بودند در ماه های نزدیک به انتخابات با بررسی جوانب شرایط جامعه میتوانند در خصوص حضورشان در انتخابات تصمیم گیری کنند و برخی دیگر نیز در این تصور بودند که برای شرکت در انتخابات نیازی به استعفا از مسئولیت فعلی ندارند .

اما مطابق بخش نامه اعلامی ستاد انتخابات وزارت کشور کاندیداهای احتمالی باید استعفایشان تا تاریخ ۲۵ خرداد مورد پذیرش واقع گردد.

حوزه انتخابیه تالش ماسال رضوانشهر با اینکه علی رغم انتخابات های ادوار گذشته نشانه ای از شور و نشاط گذشته را ندارد اما متاثر از بخشنامه ابلاغی وزارت کشور قرار گرفته است چرا که تا تاریخ اعلامی ۲۵ خرداد تکلیف حضور قطعی برخی کاندیداهای احتمالی در انتخابات پیش رو مشخص خواهد شد.

جهانبخش آرمان مدیرکل فعلی اداره ورزش و جوانان استان یکی از کاندیداهای احتمالیست که با توجه به عملکرد مثبتش در این اداره کل و جایگاه قابل قبولش در سطح مدیران کل استان بر سر دو راهی ادامه هدایت سکان ورزش استان و مجلس مانده است .

با توجه به ابلاغ بخشنامه وزارت کشور شنیده ها از افزایش رایزنی های وی برای بررسی شرایط جهت حضور در انتخابات مجلس از حوزه انتخابیه تالش ماسال رضوانشهر دارد.

حسین نیرومند قاضی و رییس شعبه ۲۴ دیوان عدالت اداری کشور را میتوان به عنوان پدیده رقابت های انتخابات مجلس دور دهم حوزه انتخابیه تالش یاد کرد که با ۳۷ هزار در جایگاه سوم رقابت قرار گرفت.

حسین نیرومند که بعد از یک دور حضور در رقابت های انتخابات دیگر در انتخابات شرکت نکرد اما اخیرا تحرکاتش در منطقه افزایش یافته و هوادارانش امیدوارند که وی بار دیگر در انتخابات شرکت کند.

طبق بخشنامه ابلاغی وزارت کشور نیرومند نیز در صورت تمایل به شرکت در انتخابات باید تا تاریخ ۲۵ خرداد از مسئولیت خود استعفا دهد

باید دید ایا این قاضی جوان که اخیرا سمت مهمی را در دیوان عدالت اداری کسب کرده حاضر به استعفا خواهد شد ؟

دیگر کاندیدایی که طی روز های آتی باید تکلیف حضور خود در انتخابات پیش روی مجلس را روشن کند محمود شکری است.

نماینده دو دوره ی نهم و دهم مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه تالش که هم اکنون مستشار دیوان محاسبات میباشد.

او نیز طبق بخشنامه ابلاغی وزارت کشور باید تا تاریخ ۲۵ خرداد برای شرکت در انتخابات از سمت خود استعفا کند.