محمدیاری در تذکری خواستار ورود مجلس به موضوع دپوی برنج در شمال کشور شد و گفت: کشاورزان باید ماه آینده محصول جدید را استحصال کنند؛ با این وضعیت  چه بلایی سر کشاورز می آید؟

به گزارش تالشان نیوز به نقل از خانه ملت حسن محمدیاری در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی در تذکری گفت:  انتظار می رود رییس مجلس به موضوع وضعیت کشاورزان در شمال کشور ورود کند.

وی توضیح داد: بدون ضابطه و بی رویه اقدام به واردات برنج خارجی شده و برنج استحصال شده روی دست مردم مانده است البته وزرات جهاد کشاورزی سازوکاری برای خریداری مطرح کرده که تعریف شده نیست و باعث سوءاستفاده می شود.

محمدیاری در پایان خواستار ورود مجلس به این موضوع شد و گفت: کشاورزان باید ماه آینده محصول جدید را استحصال کنند؛ با این وضعیت  چه بلایی سر کشاورز می آید؟