تالشان نیوز : مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان با اشاره به برخی گزارش‌ها مبنی بر وصولی‌های نامتعارف اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف از متقاضیان پروانه کسب، گفت: چنانچه گزارش‌ها مستند شود مصداق کامل فساد و جرم تلقی شده و با متخلفان به شدت برخورد می‌شود.

تیمور پور حیدری افزود: دریافت هرگونه وجه خارج از چارچوب قانون، به هر دلیلی، تخلف آشکار است و به شدت با آن برخورد می‌شود.

وی با اشاره به اینکه پرداخت وجه صدور پروانه کسب حسب قانون نظام صنفی کشور کاملاً شفاف است و اصلاً سلیقه‌ای نیست گفت: کلیه مبالغ قانونی حسب تعرفه درج شده در «درگاه ملی مجوز‌ها» پرداخت می‌شود و خارج از قاعده قانونی و مصوبات کمیسیون نظارت، دریافت هر مبلغی توسط اتحادیه‌ها در هنگام فرآیند صدور پروانه، مرجع و ملاک قانونی ندارد.

پورحیدری تأکید کرد: متقاضیان دریافت پروانه کسب چنانچه با درخواست وجوه و مبالغ زیادی در مراجعه به اتحادیه‌ها مواجه شوند لازم است به صورت مستند گزارش آن را به دبیرخانه کمیسیون نظارت بر امور صنفی مستقل در این اداره کل ارائه کنند تا در صورت وجود تخلف با متخلفان به شدت برخورد شود.