تنها از دولت انقلابی ایت الله رییسی و مدیریت جهادی دانشگاه علوم پزشکی پزشکی گیلان بر میاید ، پزشکی که تنها سابقه اش مسئولیت اورژانس است ولی هیچ گاه در اورژانس نیست را به عنوان رییس بیمارستان تالش معرفی کند.

باید دید در پی قصور دستگاه های دولتی ، دستگاه های نظارتی سکوت پیشه خواهند کرد و یا همچون گذشته با اقدام به موقع در مقابل اعمال خلاف منافع مردم مقابله خواهند کرد و امید را در جامعه زنده نگه خواهند داشت؟

به گزارش تالشان نیوز طی اخبار منتشر شده در رسانه ها ریاست بیمارستان شهید نورانی تالش تغییر کرد و دکتر محسن شرقی طی حکمی از سوی ریاست دانشکاه علوم پزشکی جایگزین دکتر هاشمی خواهد شد.

هفته ها و ماه های گذشته بیمارستان شهید نورانی تالش محل انتقادات فراوانی از سوی مردم بوده ، به طوری که به سبب کمبود امکانات و نبود پزشک ، این مرکز درمانی بدون اغراق به یکی از عوامل پمپاژ وسیع نارضایتی عمومی جامعه نسبت به دولت و حاکمیت تبدیل شده است .

اورژانس بیمارستان را میتوان به دلیل ازدحام مراجعه مردم پیشانی مطالبات بیماران از این مرکز خدمات درمانی دانست که با توجه به کمبود پزشک نسبت به ورودی بیمار همواره مورد انتقاد گستره مردم قرار دارد.

دکتر محسن شرقی در حالی به عنوان رییس بیمارستان تالش منصوب شده است که طبق سندی که در اختیار تالشان نیوز قرار دارد وی به عنوان پزشک در استخدام دولت که از نظام جمهوری اسلامی بابت ارائه خدمات حقوق میگیرد و مسئولیت اورژانس بیمارستان شهید نورانی تالش را برعهده دارد ، در بیش از نیمی از ساعات موظفی خود حاضر به حضور در بیمارستان و ارائه خدمات به مردم در بخش اورژانس نشده است!

با توجه به اینکه این اتفاق که در سنوات گدشته نیز توسط این پزشک مسبوق به سابقه است جای سوال انجاست که چرا تاکنون حراست بیمارستان کارگزینی و حتی ریاست بیمارستان نسبت به ایشان و پزشکان مشابه که حاضر به حضور در بیمارستان نیستند برخورد قاطع جهت عدم تکرار این امر غیر اخلاقی نداشتند !

گفتنیست بدعت عدم حضور شرقی در بیمارستان و غیبت های مکرر ایشان به زمان ریاست دکتر علی رحمانی بازمیگردد که شرقی به بهانه حضور در بخش بیماران دیالیزی در بیمارستان قدیم ، در بخش اورژانس بیمارستان حضور پیدا نمیکرد هرچند که ایشان طبق اسناد در دست در بخش دیالیز هم حضور نداشته و در کلینیک زیبایی خود واقع در روبروی بیمارستان قدیم مشغول خدمات بوده است !

به این ترتیب بر اساس گزاره های فوق که بر همه ی مردم شهرستان تالش اشکار است نشان میدهد دکتر محسن شرقی شاید پزشک حاذقی باشد اما تنها چیزی که در وی وجود ندارد تعهد به مسئولیت است و قطعا نمیتوان انتظار داشت در زمان ریاست خود کوتاهی و قصورات گذشته را جبران کند و به پزشک متعهد تبدیل شود.

نمیشود که از دولت حقوق بگیرید ولی به بیمارستان نروید و از سر همین غیبت ها و کمبود پزشک بیماران دردمند به سبب ناراحتی از سرتاذیل دولت و نظام را زیر سوال ببرند و بعد رییس بیمارستان هم بشوی ! البته در دولت انقلابی دکتر رییسی چنین استاندارد های چندگانه به کررات مشاهده شده است ولی با این حال چشم امید مردم به نگاه تیزبینانه دستگاه های نظارتی است تا منافع مردم را در نظر گرفته و صحنه ارایی برخی در راستای منافع شخصی را برهم زند .

اسناد فوق نامه رییس بیمارستان به محسن شرقی به عنوان پزشک اورژانس است که به دلیل عدم حضور وی در بیمارستان به او ابلاغ شده است