بحران اجتماعی در شهرستان تالش رو به وخامت است و امار های غیر رسمی حکایت از ان دارد در طول کمتر از یک ماه دو خودکشی نوجوان و یک قتل و یک کشف جسد در سطح شهرستان اتفاق افتاده است .

به گزارش تالشان نیوز هفته گذشته شنیده ها از منابع محلی از وقوع یک مورد قتل در شهر تالش حکایت دارد‌.

قتلی که در آن مقتول طی یک مشاجره لفظی با ضربه چاقو به قتل میرسد.

شب گذشته نیز بر اساس گزارش های دریافتی در یکی از روستاهای بخش کرگانرود جسدی در حاشیه رودخانه در داخل اب کشف شده است .

جسد برای تشخیص دلیل مرگ جهت کالبد شکافی در اختیار پزشکی قانونی قرار دارد و هنوز از دلایل مرگ اطلاعی در دست نیست.

پیشتر نیز گفته میشود دختر ۱۳ ساله ای در داخل شهر تالش خود را به پایین ارپاتمان سقوط میدهد و خودکشی میکند.

قبل از این نیز نوجوان ۱۶ ساله ای در منزل ، خود را به دار می اویزد.

اینها تنها گوشه ای از حوادثی از قبیل قتل و خودکشی در سطح منطقه است که به صورت غیر رسمی منتشر میشود.

به نظر میرسد آژیر قرمز خطر در حوزه ی اجتماعی تالش به صدا در آمده است و وقت آن رسیده متولیان امر با حساسیت بیشتری به چرایی افزایش ملموس چنین حوادثی در منطقه ورود کنند و چاره ی عاجل بیاندیشند.