سالگرد دوم خرداد و سرآغاز دولت اصلاحات است؛ دولتی که بهترین عملکرد اقتصادی را در میان دولت‌های ۴۰ سال اخیر داشت؛ هرچند ربع قرن از آن روز می‌گذرد؛ اما تجربه دوران اصلاحات و دوم خرداد هنوز هم برای جامعه و دولتمردان امروز می‌تواند راه‌گشا باشد

تالشان نیوز : اسحاق جهانگیری در یادداشتی اینستاگرامی یاد دوم خرداد بعد از ربع قرن را گرامی داشته است. او در این یادداشت نوشته است: «سالگرد دوم خرداد و سرآغاز دولت اصلاحات است؛ دولتی که بهترین عملکرد اقتصادی را در میان دولت‌های ۴۰ سال اخیر داشت؛ هرچند ربع قرن از آن روز می‌گذرد؛

اما تجربه دوران اصلاحات و دوم خرداد هنوز هم برای جامعه و دولتمردان امروز می‌تواند راه‌گشا باشد. دولتی که تنش‌های خارجی را به حداقل رساند، در عرصه‌های فرهنگی و علمی امکان بروز خلاقیت و شکوفایی را به جوانان داد، سطح مشارکت آحاد و گروه‌های اجتماعی را در توسعه کشور بالا برد و اقتصاد را به‌خوبی سامان داد.

این دولت برنامه سوم را که به‌عنوان برنامه اصلاح ساختاری نام گرفت، تدوین، تصویب و اجرا کرد که شاخص‌های عملکرد آن در میان همه برنامه‌های توسعه بسیار درخشان است.

خاطرم هست که در سال ۸۱، زمانی که ارز چندنرخی بود و فاصله ارز ترجیحی با ارز آزاد بسیار زیاد بود، دولت اصلاحات در اقدامی سنجیده ارز را با کمترین تلاطمات اقتصادی و اجتماعی، تک‌نرخی کرد. دولت اصلاحات به چند دلیل مهم توانست این اقدام و دیگر اقدامات اقتصادی بزرگ را انجام دهد:

اول آنکه مردم امیدوار به آینده بودند و دولت برآمده از رأی مردم سرمایه اجتماعی بالا داشت. همین سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم به دولت و همراهی همه نهادها و جریانات سیاسی همسو و رقیب و حمایت‌های رهبری، این فضا را فراهم کرد که دولت بدون هیچ تنشی و حتی بدون آنکه نیاز به پرداخت یارانه باشد، ارز را تک‌نرخی کند.

دوم آنکه روابط ایران با کشورهای خارجی در آن روزگار باثبات بود و روابط تجاری رونق فراوانی داشت که همین امر به اصلاحات و توسعه اقتصادی در کشور کمک کرد.

سوم آنکه تا جای امکان به نخبگان و متخصصان اهمیت و اعتبار داد و اجازه نمی‌داد که افراد بی‌تخصص در مناصب مهم به کار گرفته شوند. چهارم آنکه جوانب هر تصمیم مهمی به‌خوبی دیده می‌شد و نکات مثبت و منفی تجربه دولت‌های قبل در این زمینه مورد توجه قرار گرفت.

پیشرفت اقتصادی آن سال‌ها را مدیون این شرایطی بودیم که دولت اصلاحات رقم زد. امروز هم اگرچه شرایط تحریم، مشکلات اقتصادی را تشدید کرده است؛ اما هنوز هم می‌توان از تجربه آن سال‌ها بهره گرفت. یاد باد آن روزگاران یاد باد».