بخشدار مرکزی تالش در جلسه بررسی روند بازنگری نقشه طرح هادی روستاهای مریان و آق اولر نوئه دی گفت : بازنگری طرح هادی روستاها می بایست مطابق با شرایط و وضعیت فعلی آنها و با نگاهی به آینده صورت بگیرد .

به گزارش تالشان نیوز : جلسه بررسی روند بازنگری نقشه طرح هادی روستاهای مریان و آق اولر به ریاست مهندس کاظم رزمی بخشدار مرکزی ، مشاور طرح ،مدیر جهاد کشاورزی،نمایندگان منابع طبیعی و بنیاد مسکن،دهیاران و شوراهای اسلامی روستاهای مذکور در محل فرمانداری برگزار شد.

مهندس رزمی با بیان اینکه روستاهای بخش مرکزی در حال رشد و توسعه هستند گفت : توسعه در اجرای شبکه گاز خانگی و سایر امکانات زیر ساختی در سطح روستاهای بخش مرکزی یکی از دلایل این امر میباشد و بایستی به نیازهای ان توجه داشت .

وی با هدف تسریع در بازنگری طرح هادی روستاهای مریان و آق اولر اظهار داشت : تعریف در بازنگری طرح هادی برای روستاها می بایست مطابق با شرایط و وضعیت فعلی آنها و با نگاهی به آینده صورت بگیرد .

کاظم رزمی تاکید کرد طرح هادی باید به گونه ای باشد که روستاهای ما منفعت لازم را ببرند و به پیشرفت آنها از جهات مختلف و بهبود فضایی روستایی توجه شود.

گفتنیست بازنگری طرح هادی روستاهای ییلاقی مذکور نارضایتی عمومی را در منطقه ایجاد کرده است به طوری تعدادی از سکنه این منطقه در پیام هایی به تالشان نیوز مدعی شده اند مدارکی دال بر مستثنیات بودن اراضی خود دارند اما در بازنگری طرح هادی زمین هایشان ملی اعلام شده است.