بر اساس اعلام کمیته تعیین وضعیت ، باشگاه چوکای تالش توسط بازیکن سابق خود به پرداخت ۱۲۰ میلیون تومان محکوم شد

به گزارش تالشان نیوز : کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال آرای خود را درباره شکایت از چند باشگاه اعلام کرد.
به این ترتیب در پی شکایت هومن صمیمی از باشگاه خیبرخرم آباد، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۳۸ میلیون و ۱۵۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

با توجه به شکایت، ولی الله گرایلی از باشگاه هوادار، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۹۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۹ میلیون و ۹۶۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

در پرونده شکایت محمدرضا اجاقی از باشگاه هوادار، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۷۲۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۵ میلیون و ۶۹۶ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۹۲۰ هزار قرار رد صادر کرد.

همچنین در پی شکایت کنعان طاهرنژاد از باشگاه چوکای تالش، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲۰ میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

گفتنیست طاهر نژاد در فصل ۹۹ ۱۴۰۰ در رقابت های لیگ یک تیم فوتبال چوکای تالش را همراهی میکرد که با این تیم به دسته دوم سقوط کرد و در فصل ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ با تیم شمس اذر قزوین موفق به صعود به رقابت های لیگ برتر شد