در حالی که دکتر آشوبی این روزها در حال گزارش عملکرد از خدمات ارائه نکرده خود در حوزه بهداشت و درمان شهرستان میباشد جان بیماران دیالیزی شهرستان به دلیل عدم تخصیص پزشک از سوی دانشگاه علوم پزشکی در خطر است

به گزارش تالشان نیوز حوزه بهداشت و درمان شهرستان تالش به خصوص بیمارستان شهید نورانی به دلیل کمبود پزشک با چالش های اساسی مواجه شده تا جایی که نارضایتی عمومی از این مرکز خدمات درمانی روزهای اوج اوج خود را در طول ۴ دهه فعالیت خود میگذراند.

با افتتاح بیمارستان شهید نورانی تالش در ساختمان جدید الاحداث که از قضا در زمان مدیریت دکتر آشوبی رییس فعلی دانشگاه علوم پزشکی که در ان مقطع معاونت توسعه دانشگاه را بر عهده داشت در اقدامی عجیب واحد دیالیز بیمارستان شهید نورانی به ساختمان جدید بیمارستان منتقل نشد .

و عملا خدمات بیماران دیالیزی با مشکلاتی از جمله کمبود پزشک مستقر در این واحد مواجه شد.

گذشته از آنکه در سالهای ابتدایی برخی از پزشکان به نام پزشک شیفت واحد دیالیز در مطب های خصوصی خود به سر میبردند اما با گذشت چندین سال مشکلات همچنان پا برجاست و بسیاری از مراجعین از نبود پزشک ابراز گلایه داشته اند.

روایت یکی از مخاطبین تالشان نیوز از احیای معجزه وار پدر بیمار خود که در بخش دیالیز بیمارستان شهید نورانی بستری بود گواه ادعای تیتر این گزارش میباشد که براستی جان بیماران دیالیز شهرستان به دلیل عدم تخصیص پزشک از سوی دانشگاه علوم پزشکی در خطر است.

این در حالی است که دکتر آشوبی این روزها از خدمات ارائه نکرده خود بیلان سازی میکند.

پیام ارسالی مخاطب تالشان نیوز به شرح ذیل میباشد :

با سلام.روز پنج شنبه ساعت ۶ بعدازظهر پدر بنده در بخش دیالیز دچار ایست قلبی و تنفسی گردید بعلت نبود پزشک مقیم دیالیز و تلاش بی وقفه پرستاران بخش بعد از گذشت حدود نیم ساعت ،یکی از پزشکان عمومی شهر خانم دکتر حمیدی تنها به دلیل حس انسان دوستانه توسط نگهبان بخش دیالیز، از مطب ایشان به دیالیز فرا خوانده و احیای قلبی و ریوی موفق به مدت ۵۵ دقیقه به طول انجامید و با هماهنگی ایشان پدرم به آی سی یو منتقل گردید.

سوال بنده از ریاست بیمارستان این است که آیا نباید یک پزشک مقیم در بخش ویژه دیالیز حضور داشته باشد.واقعا جان بیماران بخش دیالیز انقدر بی ارزش میباشد؟