مسئولیت اصلی در از میان بردن آرامش روانی متوجه منتشرکنندگان آن نیست، بلکه در درجه اول متوجه عوامل ناکارآمدی و فساد است. آنچه که روان مردم را تخریب می‌کند، گرانی و فساد است و نه انتشار خبر آنها.

به گزارش گزارش تالشان نیوز به نقل هم میهن، درباره عملیات روانی و به‌هم‌خوردن آرامش روانی مردم گرچه هیچ تعریف حقوقی ارائه نشده است ولی فشار آنها را نباید به رسانه‌های مستقل آورد. امروز به علت عملکرد نادرست صداوسیما و رسانه‌های دولتی، اعتماد مردم به رسانه‌های فرامرزی و غیررسمی جلب شده است، از این نظر مسئولیت اصلی در از میان بردن آرامش روانی متوجه منتشرکنندگان آن نیست، بلکه در درجه اول متوجه عوامل ناکارآمدی و فساد است. آنچه که روان مردم را تخریب می‌کند، گرانی و فساد است و نه انتشار خبر آنها. دولت هم با ایجاد محدودیت در ارائه گزارش مرکز آمار درباره تورم مشکل روانی مردم را حل نمی‌کند، زیرا مشکل روانی در مغازه و هنگام خرید به سراغ مردم می‌آید. در بازتاب اخبار جامعه نیز همین قاعده حکم‌فرماست.