به گزارش تالشان نیوز محموله ی سازه های آهنی پیش ساخته پل اسالم صبح روز سه شنبه ۱۹ اردیبهشت با حضور هادی رحمانی مدیر کل راه و شهرسازی استان و شهردار و اعضای شورای شهر اسالم در محل پل مرکز شهر اسالم پیاده سازی شد.

گفتنیست پل اسالم در سال ۹۸ بر اثر سیل تخریب شد.

تصویربردار : سبحان الهی