ماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی خواستار تسریع در معرفی وزرای آموزش و پرورش، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی به مجلس شورای اسلامی در راستای پیشبرد امور کشور شد.

به گزارش تالشان نیوز جبار کوچکی نژاد در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی بیان کرد: اکنون سه وزارتخانه در دولت که بسیار نقش مهمی دارند، بدون وزیر است. در کابینه وزیر آموزش و پرورش، وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر جهاد کشاورزی وجود ندارد. با توجه به این‌که فصل کشاورزی فرا رسیده است انتظار می‌رود رئیس جمهور برای رسیدگی به امورات مردم تعلل نکرده و سریع‌تر سه وزیر پیشنهادی خود را برای این وزارتخانه‌ها به مجلس شورای اسلامی معرفی کند.

نماینده رشت در ادامه اظهار کرد: هفته آینده صحن مجلس شورای اسلامی تعطیل است و دیگر فرصتی برای تلف شدن وجود ندارد امروز مردم دچار مشکل هستند و برنج کشاورزان در شمال کشور در انبارها باقی مانده است و برنج محصولی است که اگر یکسال بگذارند دیگر قابل استفاده نیست. انتظار داریم هرچه سریع‌تر به داد کشاورزان برسیم.