با اینکه سامانه عضویت داوطلبانه شفافیت آرا کار خود را شروع کرده است اما طرح شفافیت آرای قوای سه گانه علی رغم تصویب مجلس به دلیل مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکنون به قانون تبدیل نشده است.

به گزارش تالشان نیوز موضوع شفافیت دستگاه های اجرایی در سالهای اخیر به یکی از مطالبات اصلی مردم و جامعه مدنی تبدیل شده است .

علی رغم تلاش ها در دوره های قبل مجلس اما طرح شفافیت قوای سه گانه در مجلس یازدهم با رفت و برگشت های زیاد با آرای غالب نمایندگان به تصویب رسید .

این طرح در شورای نگهبان به تصویب نرسید و به دلیل وجود یک مورد اختلاف مربوط به شفافیت آرای اعضای مجمع تشخیص مصلحت در موضوعات اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان ، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد که تاکنون در دست بررسی است .

گفتنیست مجلس شورای اسلامی به خواست مردم اصرار به آن دارد شفافیت به معنای واقعی در همه دستگاه ها اجرایی شود.

در حالی که انتظار میرفت این طرح هر چه زودتر به قانون تبدیل شده و اجرایی گردد اما تا کنون معطل مانده است .

با این حال نمایندگان منتظر پاسخ مجمع تشخیص مصلحت نماندند و شفافیت را شروع کردند.

به این طریق که به پیشنهاد نمایندگان مجلس ، سامانه عضویت داوطلبانه شفافیت آرا در اسفند سال گذشته با عضویت رییس مجلس و هیات رییسه آغاز به کار کرد .

به این ترتیب نمایندگان به صورت داوطلبانه در این سامانه عضو شده تا مردم و افکار عمومی بتوانند به کلیه مصوبات و حتی حضور غیاب نمایندگان در این سامانه دسترسی داشته باشند.

به زبان ساده با مراجعه به این سامانه میتوان دریافت یک نماینده در یک روز کاری به چه طرح هایی رای مثبت و یا منفی داده است .

با وجود اینکه بسیاری از نمایندگان در موافقت با این طرح رای داده بودند اما به دلایلی به سامانه عضویت داوطلبانه شفافیت آرا نپیوستند .

اما این مهم با فشار افکار عمومی تشدید و تسریع پیدا کرد و نمایندگان بیشتری به عضویت این سامانه در امدند .

یکی از این نمایندگان حسن محمدیاری نماینده حوزه انتخابیه تالش ماسال رضوانشهر است که با اینکه مطابق شواهد که خود موافق طرح شفافیت بوده و به این طرح رای مثبت داده اما به سامانه عضویت داوطلبانه شفافیت آرا نپیوسته بود .

تا حتی این موضوع در رسانه های محلی و افکار عمومی و شبکه های اجتماعی با انتقاد مواجه شد اما بررسی سامانه مذکور حکایت از آن دارد حسن محمدیاری نماینده تالش در تاریخ ۱۳ اردیبهشت به این سامانه پیوسته است و وی را میتوان در زمره نمایندگانی دانست که به عضویت این سامانه در آمده است .