استاندار گیلان با تاکید بر اینکه کشاورزان نگران واردات برنج نباشند، گفت: اجازه واردات در زمان برداشت این محصول را نمی دهیم از این‌رو شالیکاران با اطمینان به کشت و کار اقدام کنند.

به گزارش تالشان نیوز اسدالله عباسی روز چهارشنبه در شورای حفاظت از منابع آب استان گیلان در سالن شهید انصاری استانداری اظهار کرد: اگرشالیکاری از سال گذشته برنج در اختیار دارد به این دلیل بوده که به موقع عرضه نکرده‌ است.

وی بیان اینکه تعادل بین زنجیره تولید، امنیت غذایی و تعیین قیمت‌ها مورد توجه است، اضافه کرد: کیفیت محصول برنج، کمیت، قیمت تمام شده، میزان سود عاید کشاورز و سرمایه‌گذاری‌ در شالیکوبی‌ها برای ما مهم است.

نماینده عالی دولت در گیلان با تاکید بر اینکه باید در تولید بهره‌وری ارتقا یابد، اظهار کرد: فرآوری و بسته بندی محصولات کشاورزی اعم از برنج باید مورد توجه قرار گیرد از این رو ضروری است تا شالیکاران به این موارد اهتمام کنند.

وی با تاکید بر اینکه باید از شالیکاران و در شرایط اضطرار از دهیاران کمک گرفته شود، ادامه داد: مدیران جهاد کشاورزی در شهرستان‌های مختلف استان گیلان عصرها کارهای شخصی را کنار گذشته در فصل کشت و کار برنج در کنار کشاورزان باشند و ضمن خداوقت به آنها، راهنمایی‌های لازم را ارایه دهند.

استاندار گیلان ارتقاء سطح اطلاعات کشاورزان برای کشت برنج و ارتقا راندمان تولید در قالب ارائه آموزش های لازم در بخش‌های مختلف از جمله چگونگی استفاده از کود و آبیاری و غیره مهم دانست و اضافه کرد: کشت برنج زحمات زیادی دارد و این شرایط نیازمند تشویق و ترغیب شالیکاران است.