به گزارش تالشان نیوز روز گذشته انتشار خبری بهت همگان را برانگیخت.

طبق گزارش منابع محلی نوجوانی ۱۶ ساله خود را به دار آویخت.

این نوجوان در غیاب پدر و مادر خود در محل منزل پدری در شهر تالش ، خود را با طناب دار حلق اویز کرده و اقدام به خودکشی میکند و جان به جان افرین تسلیم میکند .

منابع رسمی در خصوص این خبر تلخ، اظهار نظری نداشته و انگیزه های این عمل مشخص نیست.

جدا از انگیزه های فردی و زمینه های خانوادگی در چنین حوادثی ، انچه که مشخص است افزایش شتابان ناهنجاری های اجتماعی از نزاع و درگیری و قتل و خودکشی و خودزنی در منطقه غرب گیلان با مرکزیت شهرستان تالش میباشد.

و جالب تر انکه به همان نسبت شاهد بی تدبیری در دولت و رویکرد حکمرانی در منطقه هستیم که در همه حوزه ها به خصوص حوزه ی اجتماعی رو به پسرفت حرکت میکند و چه بسا زمینه ساز اغلب چنین حوادثیست.