فرمانده انتظامی گیلان از رفع تصرف ۸۳ هزار متر مربع از اراضی ملی در منطقه خوشابر شهرستان رضوانشهر خبر داد.

به گزارش تالشان نیوز سردار عزیزاله ملکی با اشاره به دریافت خبری مبنی بر تصرف اراضی ملی در منطقه خوشابر شهرستان رضوانشهر گفت: در بازدید از زمین مشخص شد، فردی ۸۳ هزار متر مربع از اراضی ملی را تصرف کرده و غیرقانونی آن را به وسیله سیم‌خاردار و پرچین محصور کرده است.

فرمانده انتظامی گیلان از معرفی متهم ۵۵ ساله این پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی خبر داد و گفت: کارشناسان ارزش تقریبی اراضی رفع تصرف شده را ۳۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان برآورد کردند.وی افزود: با حکم قضائی و به استناد تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، کلیه آثار تجاوز جمع‌آوری و زمین مورد نظر رفع تصرف شد.