شنیده های تالشان نیوز حکایت از دستگیری یکی از افراد سابقه دار در حال برداشت غیر مجاز با ماشین آلات سنگین از یکی از رودخانه های بخش مرکزی حکایت دارد

به گزارش تالشان نیوز در پی گزارش دستگاه های اجرایی و مردمی روز سه شنبه یکی از افراد سابقه دار در برداشت غیر مجاز شن و ماسه با دستور دادستان تالش در حین ارتکاب جرم بازداشت شد.

بررسی های تالشان نیوز نشان میدهد این فرد که دارنده ماشین آلات سنگین میباشد در گذشته نیز به دلیل برداشت غیر مجاز شن و ماسه و ورود به رودخانه در چندین مورد محکومیت قضایی به صورت تعلیقی را در سوابق خود داشته است ‌.

برخورد با فساد و متجاوزان به انفال از مطالبات به حق مردم میباشد که اقدام دادستان تالش قابل تقدیر میباشد.

البته که انتظار میرود نظارت دستگاه های اجرایی و برخورد دستگاه قضایی نمایشی نبوده و با برخورد قاطع موجب سو استفاده متجاوزان به انفال نگردد.