نماینده طوالش،رضوانشهر و ماسال در مجلس در توئیتی از عدم توسعه زیرساخت ها و عدم بهسازی شبکه برق در غرب گیلان انتقاد کرد.

به گزارش تالشان نیوز ، حسن محمدیاری نماینده مردم طوالش و رضوانشهر و ماسال و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت:

شرکت توزیع برق گیلان باید پاسخگوی نابرابری،عدم توسعه زیرساخت ها و عدم بهسازی شبکه برق در غرب گیلان نسبت به شرق گیلان باشد با توجه به شروع فصل کشاورزی و گرم شدن هوا،شبکه فرسوده ؛کاهش ولتاژ برق و خاموشی های گسترده ،ناراحتی کشاورزان و سرقت سیم های برق را به همراه خواهد داشت./خانه ملت