تالشان نیوز: مدیر نظارت و اعتباربخشی دانشگاه در گفت: یک موسسه غیرمجاز که توسط افراد بدون صلاحیت علمی و تخصصی که از استان دیگری در بخش کوچصفهان شهرستان رشت، در زمینه کاشت مو فعالیت داشتند، به دلیل تهدید علیه سلامت عموم، پلمب و پرونده این موسسه غیرمجاز جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع داده شد.

رشید میرفلاح با اشاره به اینکه شهروندان برای دریافت هرگونه خدمات درمانی، زیبایی و… به مراکز مجاز که پروانه طبابت و مجوز قانونی دارند مراجعه کنند افزود: همشهریان می‌توانند هرگونه تخلف مربوط به حوزه درمانی یا دخالت افراد بدون صلاحیت در امور پزشکی را به سامانه ۱۹۰ گزارش دهند.