تالشان نیوز : عبدالناصر همتی، رییس اسبق بانک مرکزی در یادداشتی انتقادی نسبت به گزارش امار اشتغال دولت نوشت : کمتر از دوماه از اعلام موفقیت دولت در کاهش ۰.۷ واحد درصدی نرخ بیکاری نگذشته است که گزارش جدید مرکز امار نشان می دهد نرخ بیکاری با رسیدن به ۹.۷ درصد در زمستان ۱۴۰۱ نسبت به فصل پاییز آن ۱.۵ واحد درصد و نسبت به زمستان سا قبل از آن به ۰.۳ واحد درصد افزایش یافته است.

در واقع به جای ایجاد یک میلیون شغل وعده داده شده برای یک‌سال، صرفا ۲۶ درصد آن تحقق یافته است یعنی ۲۶۳ هزار نفر به جمعیت شاغل اضافه شده است که کمتر از افراد جویای کار جدید می‌شود.

ضمن توصیه به دولت برای اجتناب از استناد به آمار در مقاطع کوتاه مدت برای نشان دادن موفقیت، مجددا توجه مسئولین بر ضرورت تعیین تکلیف هرچه سریعتر مذاکرات برای بسط ارتباطات اقتصادی بین‌اللمل و کنترل انتظارات جهت تمرکز بر سرمایه‌گذاری برای رشد اشتغال و تولید جلب می‌کنم.